Loading Laddar...
 

Nollvision

Utbildningen hos oss ska ske i Nollvisionens anda.

Sedan 1997 utgör den s.k Nollvisionen grunden för det svenska trafiksäkerhetsarbetet - ingen ska dödas eller skadas svårt i vägtrafiken.

I arbetet för Nollvisionen talas om säkra förare, säkra fordon och säkra vägar.

Även om vi i Sverige har en mycket hög trafiksäkerhet jämfört med hur det ser ut i andra länder, så är verkligheten den att cirka nio gånger varje vecka anordnar anhöriga en begravning för någon som dött i trafiken.

Tre av dessa begravningar anordnas för en person som dött i en rattfylleriolycka.