Stora Holm
Loading Laddar...
 

Stora Holm

 

Eleven ska läsa informationsbroschyren om Riskutbildningen innan utbildningstillfället.

Broschyren ligger på storaholm.se/riskutbildning

Vi har valt att våra elever kan boka sin halka själv när läraren säger att de är redo.