Riskutbildning (B)
Loading Laddar...
 

Riskutbildning (B)

Utbildningen är obligatorisk och syftar till att öka förståelsen för farliga situationer och riskfyllda beteenden för att om möjligt minska den höga dödlighet som idag råder bland unga förare i åldrarna 18-24 år. Utbildningen är uppdelad i två delar, en teoretisk (riskettan) och en praktisk (risktvåan eller ”halkan”).

Riskettan ger dig kunskap om och insikt i hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. 

För att få närvara och slutligen bli godkänd på riskettan krävs det att:

  • Du kan styrka din identitet med en giltig legitimations-handling.
  • Du deltar aktivt med reflektioner och diskussioner samt tar ställning i olika värderingsövningar.
  • Du kan svara på muntliga frågor under kursens gång, som visar att du har tagit till dig budskapet.
  • Du kommer i tid och är närvarande under hela kursen.

Du anmäler dig genom att kontakta receptionen på 0302-125 20 eller via denna sida.

Del 2 gör dig medveten om de risker som finns med att köra på exempelvis halt underlag.

Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och väglaget.  Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter.

Del 2 genomförs på Stora Holms trafikövningsplats på Hisingen och tar en halv dag i anspråk.